+359 882 656 230 office@dpopro.bg

DPOPRO – ТВОЯТ ДОВЕРЕН ПАРТНЬОР

DPOPRO предлага аутсорсинг услуга “Длъжностно лице по защита на данните” на организации от всякакъв мащаб и области на дейност. Компанията сформира екип от експерти, изпълняващи ролята на „Длъжностно лице по защита на данните“ (Data Protection Officer) съгласно GDPR (General Data Protection Regulation), на базата на договор за услуги.

Експертите на DPOPRO действат като точка за контакт за надзорен орган и за субектите на данни, наблюдават спазването на съответствието с изискванията на GDPR, предоставят съвети и насоки относно задълженията във връзка с обработването и защитата на личните данни и съдействат за спазването на новите изисквания.

ПАКЕТНИ УСЛУГИ

ПОЛЗИ ОТ АУТСОРСИНГ УСЛУГАТА

Спазване на задължението за назначаване на Длъжностно лице по защита на данните

Спестяване на разходи, свързани с назначаването и обучението на вътрешно за организацията Длъжностно лице по защита на данните.

Получаване на независим съвет и насоки за обработването и защитата на личните данни.

Избягване на потенциален конфликт на интереси.

Възможност за гъвкав избор на обхват услуги, които отговарят на нуждите на организацията.

Достъп до експерти в областта на защитата на личните данни.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С ЕКИПА НИ ОТ СПЕЦИАЛИСТИ: