Какви са основните задължения и отговорности на администратори или обработващи лични данни?

Задължения и отговорности на администраторите и обработващите лични данни Докладване при нарушения (чл. 33) : Уведомяване на надзорния орган при настъпило нарушение на сигурността на личните данни, в срок до 72 часа,…

Длъжностно лице по защита на личните данни – изискване за администратори или обработващи лични данни

Според Регламент (ЕС) 2016/679, Раздел 4, чл. 37, параграф 1: Администраторът и обработващият лични данни определят длъжностно лице по защита на данните във всички случаи, когато: Обработването се извършва от…