Basic

* Цените са без включен ДДС.

Забележка: “ДиПиО Про” ЕООД си запазва правото да изготвя индивидуални ценови предложения за компании и организации в зависимост от спецификите на дейността на компанията/ организацията, страната, в която е установена, приложимите правни норми, спецификите на правната система, и др. под.

Допълнителна услуга (при поискване):

Извън пакетната услуга, при извършване на оценка на въздействието върху защитата на личните данни (ОВЗД), Длъжностното лице подпомага клиента като:

  • Предоставя съвети по отношение на ОВЗД и наблюдава извършването на оценката на въздействието върху защитата на личните данни;
  • Предоставя становище във връзка с оценката на въздействието върху защитата на личните данни;
  • Действа като точка за контакт за надзорния орган при извършване на предварителната консултация, посочена в чл. 36.